O mediacji.
Mediacja jako nieinwazyjny, dobrowolny, poufny i bezstronny sposób na rozwiązywanie konfliktów, sporów i problemów. Życiowych, społecznych, gospodarczych i wielu innych.

Jedyne co potrzeba to:

- Znaleźć mediatora.
- Chcieć znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie naszej sprawy.
- Zaprosić drugą stronę konfliktu lub sporu (może to zrobić mediator).
- Spisać ugodę i zatwierdzić ją w Sądzie.
foto
Menu WWW
Przydatne linki
C 2017 Ireneusz M. Kieliszak
Template design by Andreas Viklund
<< Previous page
Next page >>
Home
Mediuję od 2008 roku.
Najmniejsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku sądu.
Jeśli szukasz pomocy w rozwiązaniu swoich problemów przy pomocy mediacji, to dobrze trafiłeś.
Zadaniem mediacji jest pomoc w rozwi
ązaniu konfliktów między stronami, z udziałem mediatora. Mediator dopilnuje, by proces mediacji przebiegał zgodnie z procedurami ustalonymi na wstępie.
Mediacja jest dobrowolna i poufna, co oznacza
że możesz w każdej chwili odstąpić od mediacji, bez ponoszenia konsekwencji prawnych oraz że informacje ujawnione między stronami w trakcie mediacji, nie mogą być użyte w trakcie postępowania sądowego. Mediator może tylko w jednym wypadku świadczyć w procesie sądowym. Tylko i wyłącznie gdy uzyska zgodę OBU STRON na ujawnienie tych informacji. Sąd nie może nakazać mediatorowi by zeznawał bez zgody stron.
Umów się na mediację: mediacje@kieliszak.pl
lub zadzwo
ń - 604 174 570
Jak to działa?
Skontaktuj się ze mną. Jeśli chcesz załatwić swoją sprawę bez Sądu i masz chęć do zawarcia porozumienia (ugody), ja zorganizuję spotkanie lub inny sposób by zebrać propozycje rozwiązania sprawy.
Jeśli żal, złość, rozgoryczenie, poczucie krzywdy czy inne emocje nie pozwalają Ci na rozmowę z drugą stroną, będę mógł Wam pomóc w przekazywaniu propozycji i spisaniu ugody
.
Wizytówka Kancelarii
UWAGA !!! Każda ingerencja w zawartość i treść tej strony, będzie traktowana jako przestępstwo ścigane prawem  !!!