Witam na stronie o mediacji.
Mediacja jako nieinwazyjny, dobrowolny, poufny i bezstronny sposób na rozwiązywanie konfliktów, sporów i problemów. Życiowych, społecznych, gospodarczych i wielu innych.

Jedyne co potrzeba to:

- Znaleźć mediatora.
- Chcieć znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie naszej sprawy.
- Zaprosić drugą stronę konfliktu lub sporu (może to zrobić mediator).
- Spisać ugodę i zatwierdzić ją w Sądzie.
foto
Menu WWW
Przydatne linki
Wizytówka Kancelarii
C 2017 Ireneusz M. Kieliszak
Template design by Andreas Viklund
<< Previous page
Next page >>
Home
Mediuję od 2008 roku.
Najmniejsza ugoda jest lepsza od najlepszego wyroku sądu.
Umów się na mediację: mediacje@kieliszak.pl
lub zadzwo
ń - 604 174 570
500+
a mediacje
Obowiązek alimentacyjny przy wnioskach o świadczenie socjalne 500+.

Obecne regulacje prawne wymagają ustanowienia obowiązku alimentacyjnego dla dziecka. Rodzic samotnie wychowujący dziecko lub dzieci, ma obowiązek przedstawienia orzeczenia sądowego o ustanowieniu obowiązku alimentacyjnego.
Aby uzyskać takie orzeczenie, należy złożyć do Sądu pozew o ustanowienie obowiązku alimentacyjnego lub ugodę zawartą przed mediatorem o ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, którą zgodnie podpisują oboje rodzice. Czas oczekiwania na orzeczenie Sądu to obecnie ok. 6-8 m-cy gdy składamy pozew lub 1 m-c - gdy składamy ugodę i wniosek o jej zatwierdzenie.
Również koszty są różne. Kancelarie adwokackie i notarialne rozliczają wg WPS (Wartości Przedmiotu Sporu) w skali roku, gdzie mają swoje stawki.
Mediator działając na podstawie umowy o mediację, proponuje o wiele niższe koszty opracowania i złożenia ugody w Sądzie.
UWAGA !!! Każda ingerencja w zawartość i treść tej strony, będzie traktowana jako przestępstwo ścigane prawem  !!!